საქართველოს საფინანსო სატელეკომუნიკაციო კომპანია

0177 თბილისი, საქართველო

მისამართი: უნივერსიტეტის ქუჩა 2, ბლოკი ა

ტელეფონი: (+995 32) 2 43 03 03

ელ-ფოსტა: sb@gftc.ge