საქართველოს საფინანსო სატელეკომუნიკაციო კომპანია

0162 თბილისი, საქართველო

მისამართი: ჭავჭავაძის 37ბ

ტელეფონი: (+995 32) 2 43 03 03

ელ-ფოსტა: sb@gftc.ge