საქართველოს საფინანსო სატელეკომუნიკაციო კომპანია

SWIFT სერტიფიცირების პროგრამა

2014 წლიდან SWIFT საკუთარი პარტნიორების მუდმივ სერტიფიცირებას ახდენს. მიმდინარე პერიოდში, 2014 წლის წარმატებული სერტიფიცირების შემდეგ, სერვის ბიურო SWIFT-ის საპარტნიორო პროგრამის შემდეგ საფეხურს გადის.