საქართველოს საფინანსო სატელეკომუნიკაციო კომპანია

SWIFT გახლავთ მსოფლიოს საბანკო საფინანსო სატელეკომუნიკაციო საზოგადოება, რომლის საშუალებითაც ფინანსური სამყარო ძირითად საქმიანობას ახორციელებს. სისწრაფე, ხარისხი და სანდოობა, ეს ის ნიშნებია, რომლებიც SWIFT-ის სერვისებს ახასიათებს. აღნიშნული სატელეკომუნიკაციო არხის საშუალებით, სისტემაში მილიონობით ფინანსური მესიჯის გაცვლა ხორციელდება. SWIFT-ის ქსელში 215 ქვეყნისა და ტერიტორიის 10500-ზე მეტი საბანკო თუ საფინანსო ინსტიტუტია ჩართული.


GFTC 2007 წლიდან მოღვაწეობს საქართველოს საფინანსო სექტორში და მომხმარებელს მაღალი ხარისხისა და სტაბილურობის პროგრამული პროდუქტებით უზრუნველყოფს. აღსანიშნავია ისიც, რომ კომპანია ფლობს SWIFT-ის მიერ მინიჭებულ სერვის-ბიუროს სტატუსს, რაც GFTC-ის მიერ ...

TransGuard პროგრამულ უზრუნველყოფას წარმოადგენს. ის ერთმანეთთან დაკავშირებული რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება. მათი გამოყენება შესაძლებელია, როგორც ერთად, ასევე ცალ-ცალკე. TransGuard-ის კომპონენტებია:


BLS - Black List Screening - კომპონენტრი რამდენიმე მძლავრი ალგორითმისგან შედგება. მის მიზანს, ჩანაწერსა (ტექსტის) და შავ სიას შორის დამთხვევის გამოვლენა წარმოადგნს. კომპონენტი Thomson Reuters-ის სიების Premium Plus პაკეტს იყენებს. პროდუქტი, 600-ზე მეტ კრიმინალურ და პოლიტიკურად აქტიურ პირთა სიას მოიცავს. ისინი ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ქვეყნების მიერაა შედგენილი. ბაზების განახლება დღეში ორჯერ ხორციელდება. სერვისს გააჩნია, ორი რეჟიმი:
ავტომტური რეჟიმი ...